Welcome to Dentalia! You can place widgets here.

ทันตกรรมรักษารากฟัน

การให้บริการทันตกรรมของเรา

ทันตกรรมรักษารากฟัน

การรักษารากฟัน คือ การกำจัดเนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้อ และอักเสบ ในโพรงฟันและคลองรากฟัน

ร่วมกับการทำความสะอาดในคลองรากฟันให้ปราศจากเชื้อโรค หลังจากนั้นจึงอุดคลองรากฟันและบูรณะตัวฟันเพื่อความแข็งแรงและสวยงามให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

  • สาเหตุฟันที่ต้องได้รับการรักษารากฟัน
  1. ฟันที่ผุลึกมากจนทะลุโพรงประสาทฟัน
  2. ฟันที่ร้าว แตกหัก จนทะลุโพรงประสาทฟัน
  3. ฟันที่ สึกจนทะลุโพรงประสาทฟัน
  4. ฟันที่ได้รับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ

สาเหตุเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้มีเชื้อโรคเข้าไปในโพรงประสาทฟันและทำให้เกิดการติดเชื้อของเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟันได้

  • อาการฟันที่ต้องได้รับการรักษารากฟัน

ฟันที่ต้องได้รับการรักษารากฟัน มักมีอาการปวดฟันขึ้นมาเอง อาจปวดแบบเป็นๆหายๆ หรือปวดรุนแรงจนนอนไม่หลับ หรือมีอาการเสียวฟันมากเวลาดื่มของร้อนหรือเย็น รู้สึกเจ็บฟันเวลาเคี้ยวอาหาร บางครั้งอาจพบว่าฟันเปลี่ยนสี มีสีคล้ำ หรือไม่มีอาการปวดเลย แต่มีเหงือกบวม มีตุ่มหนอง หรือบวมบริเวณใบหน้าได้

  • ข้อปฏิบัติหลังการรักษา

หลังการรักษารากฟันในแต่ละครั้งอาจพบอาการปวดได้บ้าง ประมาณ 1-3 วันแรก สามารถรับประทานยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการได้ แต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรืออาการปวดเป็นมากขึ้น ให้กลับมาพบทันตแพทย์ และไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวอาหารแข็งถ้าหากว่ายังไม่ได้บูรณะตัวฟันให้แข็งแรง อาจทำให้ฟันแตกหรือหักได้

ติดต่อ นัดหมาย ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา หรือสอบถามเส้นทาง

บริการทันตกรรมอื่นๆ

นัดพบแพทย์

เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วเราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด