Welcome to Dentalia! You can place widgets here.

ทันตกรรมปริทันต์

การให้บริการทันตกรรมของเรา

ทันตกรรมปริทันต์

เหงือกเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะปริทันต์ที่ทำหน้าที่ยึดฟันไว้ในกระดูกขากรรไกร และรองรับแรงในการบดเคี้ยว เหงือกปกติจะมีสีชมพู ขอบเรียบ ไม่บวม ไม่มีเลือดออก

โรคเหงือกอักเสบเป็นโรคที่เกิดขึ้นในประชากรถึงร้อยละ 80 โดยปกติจะไม่มีอาการ ลักษณะของโรคเหงือกอักเสบคือ เหงือกมีสีแดง อาจจะ บวมเล็กน้อย

ที่พบมากคือจะมีเลือดออกขณะแปรงฟัน ซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเกิดจากการแปรงฟันแรงหรือใช้ขนแปรงที่แข็งเกินไป การรักษาโรคเหงือกอักเสบด้วยการขูดหินปูน ควรได้รับการขูดหินปูนทุก ๆ 6-12 เดือน

โรคเหงือกอักเสบหากทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา จะกลายเป็น “โรคปริทันต์อักเสบ” (สมัยก่อนเรียกว่า โรครำมะนาด) โดยเริ่มมีเหงือกแดง บวมเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีเลือดออกขณะแปรงฟัน เมื่อโรคลุกลามมากขึ้นอาจจะพบ เหงือกร่น ฟันโยกหรือฟันเคลื่อนที่ผิดไปจากตำแหน่งเดิม การมีหนองและกลิ่นปาก หรือเหงือกบวมใหญ่จน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียฟันในวัยผู้ใหญ่

การรักษาโรคปริทันต์อักเสบ โดยการขูดหินปูน ร่วมกับการเกลารากฟัน ซึ่งอาจจะต้องมาทำการรักษาทุก ๆ 3-6 เดือน

ติดต่อ นัดหมาย ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา หรือสอบถามเส้นทาง

บริการทันตกรรมอื่นๆ

นัดพบแพทย์

เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วเราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด

Dental Smart Clinic

The Nine Rama9
ชั้น2 ติดร้านหนังสือนายอินทร์

Phone

02-056-7806
085-366-9964

Open Every Days

10:00 AM - 20:30 PM

Appointment

Dentalsmartclinic.th@gmail.com