Welcome to Dentalia! You can place widgets here.

ทันตกรรมเด็ก

การให้บริการทันตกรรมของเรา

ทันตกรรมเด็ก

ทันตแพทย์เฉพาะทางเด็ก (Pedodontist) เป็นทันตกรรมสาขาหนึ่งซึ่งให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ป้องกันปัญหา สุขภาพช่องปากและฟันแก่เด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 12 ปี

  • การขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์ (Prophylaxis and Fluoride application)
  • การเคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ (Sealant)
  • การอุดฟัน (Filing)
  • การรักษาโพรงประสาทฟัน (Pulpotomy / Pulpectomy)
  • การครอบฟันน้ำนม (SSC)
  • การถอนฟัน (Extraction)
  • การใส่เครื่องมือกันฟันล้มหรือเครื่องมือขยาย ช่องว่างสำหรับฟันแท้ (Space Maintainer or Space Retainer)

ติดต่อ นัดหมาย ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา หรือสอบถามเส้นทาง

บริการทันตกรรมอื่นๆ

นัดพบแพทย์

เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วเราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด

Dental Smart Clinic

The Nine Rama9
ชั้น2 ติดร้านหนังสือนายอินทร์

Phone

02-056-7806
085-366-9964

Open Every Days

10:00 AM - 20:30 PM

Appointment

Dentalsmartclinic.th@gmail.com