Welcome to Dentalia! You can place widgets here.

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

การให้บริการทันตกรรมของเรา

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

รอยยิ้มที่สวยงาม เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นปรารถนา ทันตกรรมเพื่อความสวยงามในปัจจุบัน คือการรักษาทางทันตกรรมรูปแบบใหม่

ที่นอกจากจะเน้นในเรื่องการใช้งานของฟันแล้ว ยังเน้นถึงการรูปร่าง สี การเรียงตัวของฟัน และรอยยิ้ม ของผู้รับบริการอีกด้วย
ทางคลินิกของเรามีการให้บริการดังนี้

  • 1. ฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟัน คือ การทำให้ฟันที่มีสีเหลือง หรือคล้ำ ดูขาวขึ้น ซึ่งฟันที่เปลี่ยนสี เกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ สาเหตุจากภายนอกตัวฟัน (Extrinsic) เช่น สีจากอาหาร เครื่องดื่ม บุหรี่ เป็นต้น และสาเหตุจากภายในตัวฟัน (Intrinsic) เช่น การสะสมสารที่มีสีข้างในเนื้อฟันขณะที่มีการสร้างฟัน หรือในกรณีฟันตาย เป็นต้น ดังนั้น การฟอกสีฟันจึงมีด้วยกันหลายวิธี ขึ้นอยู่กับต้นเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีนั้นๆ โดยที่คลินิกมีบริการฟอกสีฟัน หลายวิธี ดังนี้

  • ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ (Laser tooth whitening) เป็นการฟอกสีฟันที่คลินิกทำโดยทันตแพทย์ โดยใช้เครื่องเลเซอร์ ร่วมกับน้ำยาสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นสูง ใช้เวลาประมาน 1 ชั่วโมง

  • ฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น ( Cool light whitening) เป็นการฟอกสีฟันที่คลินิกโดยทันตแพทย์ โดยใช้เครื่องฉายแสงเย็น ร่วมกับน้ำยาสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นสูง ใช้เวลาประมาน 1-2 ชั่วโมง

  • ฟอกสีฟันที่บ้าน (Home whitening) วิธีนี้เป็นการฟอกสีฟันที่สามารถทำด้วยตัวเองที่บ้านได้ โดยใช้สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นต่ำ ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้ทำการพิมพ์ปากและทำถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล และให้ผู้รับบริการนำกลับไปทำเองที่บ้าน จากนั้นทันตแพทย์จะนัดมาประเมินผลอีกครั้งตามระยะเวลาที่กำหนด

  • ฟอกสีฟันในตัวฟัน (Internal whitening) เป็นการฟอกสีฟันในฟันที่เปลี่ยนสี เนื่องจากฟันได้รับการกระทบกระเทือนทำให้เกิดการคั่งของเลือดภายในท่อเนื้อฟัน โดยทันตแพทย์จะใส่สารฟอกสีฟันภายในตัวฟันที่มีสีคล้ำแล้วทิ้งไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นทันตแพทย์จะนัดมาเพื่อทำการเปลี่ยนน้ำยาฟอกสีฟันที่ใส่ไว้ในตัวฟัน ทำเช่นนี้จนฟันมีสีขาวขึ้นจนเป็นที่พอใจ หรือฟันมีสีขาวเท่ากับฟันซี่ข้างเคียง

ซึ่งการฟอกสีฟันนั้น ความขาวที่ได้รับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยผู้รับบริการสามารถทำการฟอกสีฟันร่วมกันระหว่างการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ หรือแสงเย็น ร่วมกับการฟอกที่บ้าน โดยอันดับแรกจะต้องฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ที่คลินิกก่อน เพื่อให้ฟันมีสีขาวขึ้น และหลังจากนั้นจึงสามารถกลับไปทำต่อเองที่บ้าน เพื่อเป็นการคงสภาพความขาวไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฟอกสีฟันด้วย 2 วิธีนี้ร่วมกันจะทำให้สีของฟันขาวมากขึ้ร และความขาวอยู่ได้นานขึ้นด้วย

  • 2.วีเนียร์ (Veneer)

วีเนียร์ (Veneer) คือฟันปลอมชนิดหนึ่ง แต่มีความแตกต่างตรงที่การทำวีเนียร์นั้นไม่ได้ครอบฟันทั้งซี่ แต่จะเป็นการนำวัสดุที่มีสีคล้ายฟันมาเคลือบหรือแปะที่หน้าฟัน โดยวีเนียร์นั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสวยงามของฟันและช่วยป้องกันการทำร้ายของผิวฟันที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยสามารถช่วย ให้คนที่มีฟันห่าง, ฟันเล็ก, ฟันบิ่น, ฟันเกเล็กน้อย, ฟันที่มีสีไม่เสมอกัน หรือฟันเหลือง มากๆ กลับมาสวยงามได้ วัสดุของการทำวีเนียร์ แบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ
1. คอมโพสิต (Composite) จะเป็นวัสดุเดียวกับวัสดุอุดฟัน
2. พลอซเลน (Porcelain) เป็นเซรามิกชนิดหนึ่ง มีความสวยงามเหมือนเคลือบฟันธรรมชาติมากที่สุด

ติดต่อ นัดหมาย ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา หรือสอบถามเส้นทาง

บริการทันตกรรมอื่นๆ

นัดพบแพทย์

เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วเราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด

Dental Smart Clinic

The Nine Rama9
ชั้น2 ติดร้านหนังสือนายอินทร์

Phone

02-056-7806
085-366-9964

Open Every Days

10:00 AM - 20:30 PM

Appointment

Dentalsmartclinic.th@gmail.com