Welcome to Dentalia! You can place widgets here.

ทันตกรรมใส่ฟันทดแทน

การให้บริการทันตกรรมของเรา

ทันตกรรมใส่ฟันทดแทน

ฟันปลอม คือ ฟันที่ถูกทำขึ้นโดยทันตแพทย์เพื่อใส่ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่สูญเสียฟันให้ดีขึ้น

ให้สามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ สวยงาม และเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฟันปลอมแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆ ได้แก่

ฟันปลอมแบบถอดได้

ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ

ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก

  • 1. ฟันปลอมแบบถอดได้

การทำฟันปลอมแบบถอดได้ชนิดนี้มีฐานฟันปลอมที่ทำได้จากทั้งอะคริลิกและโลหะ และสามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดภายนอกช่องปากได้

1.1 ฟันปลอมถอดได้เฉพาะซี่

เป็นการเติมฟันบางซี่ที่หายไป ลงบนชิ้นงาน แล้วนำไปใส่โดยมีฟันธรรมชาติเหลืออยู่ การทำฟันปลอมชนิดนี้อาจจะมีตะขอเป็นโลหะเกาะที่ตัวฟัน ฟันปลอมชนิดนี้แบ่งออกได้ ดังนี้

  • ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก : ทำจากวัสดุพลาสติก
  • ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิกแบบยืดหยุ่น (Valplast) : ทำจากวัสดุพลาสติกแบบยืดหยุ่น มีความนิ่มและยืดหยุ่นได้มากกว่าแบบฐานอะคริลิก รวมถึงชิ้นฟันปลอมที่มีขนาดเล็กกว่า
  • ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ : มีส่วนที่ใช้ยึดฟันเป็นแบบโลหะเพื่อความแข็งแรง

1.2 ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก

เป็นการทำฟันปลอมทั้งชิ้นโดยที่ชิ้นงานจะต้องยึดกับเหงือกได้เป็นอย่างดี ฟันปลอมแบบนี้จะนิยมทำด้วยอะคริลิกหรือพลาสติก อาจมีการเติมชิ้นส่วนโลหะที่บริเวณฐานฟันปลอมเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

1.3 การทำฟันปลอมบนรากเทียม

จะมีลักษณะใกล้เคียงกับฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งปาก แต่จะนิยมทำเพื่อยึดกับรากเทียม เพราะฟันปลอมที่อยู่บนรากเทียมจะมีความแข็งแรง,ไม่หลุดง่าย,ใช้งานได้ดี เนื่องจากมีรากเทียมเป็นตัวช่วยยึดฟัน และสามารถทำฟันปลอมให้เล็กลง ทำให้สวมใส่สบายและพูดชัดเจนขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับฟันปลอมชนิดนี้ ได้แก่ ผู้ที่มีการสูญเสียฟันธรรมชาติไปเป็นจำนวนมาก จนไม่สามารถเหลือเพียงพอสำหรับทำฟันปลอมชนิดติดแน่นได้

  • 2. ฟันปลอมแบบติดแน่น

เป็นฟันปลอมถาวรที่ยึดแน่นในช่องปากโดยอาศัยฟันธรรมชาติซี่ที่อยู่ข้างเคียง กับช่องว่างเป็นหลักในการยึดฟันปลอม โดยผู้ที่ใส่ไม่สามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดภายนอกช่องปากได้

2.1 สะพานฟันติดแน่น (Bridge)

ฟันปลอมชนิดนี้จะยึดอยู่โดยการใช้ฟันธรรมชาติซี่ที่อยู่ข้างเคียงกับช่องว่างเป็นหลักในการยึดฟันปลอม
ข้อดีของฟันปลอมชนิดนี้ ได้แก่ ฟันปลอมชนิดนี้จะไม่ขยับหรือหลวมหลุดในขณะพูดหรือเคี้ยวอาหาร ทำให้ผู้ที่ใส่มีความมั่นใจ ฟันปลอมจะมีขนาดชิ้นงานที่ค่อนข้างเล็ก ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ มีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวค่อนข้างสูง เนื่องจากแรงจากการบดเคี้ยวจะถูกถ่ายทอดไปสู่ฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียงที่ใช้เป็นหลักยึดฟันปลอมโดยตรง แต่ฟันปลอมชนิดนี้จะมีข้อเสียที่สำคัญมากคือ ฟันธรรมชาติที่อยู่ข้างเคียงจะต้อง ถูกกรอแต่งเพื่อให้มีขนาดเล็กลง (ดังรูป) เพื่อใช้เป็นฟันหลักสำหรับยึดฟันปลอมติดแน่น ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อฟันธรรมชาติได้ ผู้ที่ใส่ฟันปลอมชนิดนี้จะต้องสนใจดูแลความสะอาดของฟันปลอมมากเป็นพิเศษ

ผู้ที่เหมาะสมกับฟันปลอมชนิดนี้ ได้แก่ ผู้ที่สูญเสียฟันธรรมชาติไปเป็นจำนวนน้อย เพียง 1-2 ซี่ ต่อ 1 ช่องว่างเท่านั้น และฟันธรรมชาติที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังช่องว่างจะต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีปัญหาโรคเหงือกอักเสบหรือฟันผุอย่างรุนแรง

2.2 รากเทียม (Implant)

เป็นฟันปลอมชนิดถาวรที่จะยึดแน่นในช่องปากโดยการยึดกับกระดูกขากรรไกรใต้ช่องว่างที่จะใส่ฟันการใส่ฟันชนิดนี้จะคล้ายคลึงกับการปลูกฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปขึ้นมาใหม่ เนื่องจากจะเป็นการจำลองลักษณะของฟันเดิมทั้งในส่วนของตัวฟันและรากฟัน
อ่านต่อ (ในหัวข้อ ทันตกรรมรากเทียม)

ติดต่อ นัดหมาย ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา หรือสอบถามเส้นทาง

บริการทันตกรรมอื่นๆ

นัดพบแพทย์

เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วเราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด

Dental Smart Clinic

The Nine Rama9
ชั้น2 ติดร้านหนังสือนายอินทร์

Phone

02-056-7806
085-366-9964

Open Every Days

10:00 AM - 20:30 PM

Appointment

Dentalsmartclinic.th@gmail.com