Welcome to Dentalia! You can place widgets here.

ทพญ.เมทินี วิวัฒนาสิทธิพงศ์

ทพญ.เมทินี วิวัฒนาสิทธิพงศ์

(หมอเมย์)
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.)(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาทันตกรรมคลินิก(ทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นัดพบแพทย์

ติดต่อ นัดหมาย ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วเราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด

เบอร์โทรศัพท์

02-056-7806
085-366-9964

อีเมล์

Dentalsmartclinic.th@gmail.com

ทีมทันตแพทย์ของเรา

Dental Smart Clinic

The Nine Rama9
ชั้น2 ติดร้านหนังสือนายอินทร์

เบอร์โทรศัพท์

02-056-7806
085-366-9964

เปิดบริการทุกวัน

10:00 - 20:30

นัดพบแพทย์

Dentalsmartclinic.th@gmail.com