Welcome to Dentalia! You can place widgets here.

น.ต. ท.พ.วันเดช วชิรเสรีชัย

น.ต. ท.พ.วันเดช วชิรเสรีชัย

(หมอแนท)
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

นัดพบแพทย์

ติดต่อ นัดหมาย ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วเราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด

เบอร์โทรศัพท์

02-056-7806
085-366-9964

อีเมล์

Dentalsmartclinic.th@gmail.com

ทีมทันตแพทย์ของเรา